napisz do nas home
  1. Nowości
  2. Promocje
  3. Regulamin
  4. O Firmie
  5. Kontakt
*

BENTONIT - dozowanie

Bentonit jest kopalnym glinokrzemianem o strukturze płytkowej.

Po dodaniu do niego wody, wnika ona pomiędzy płytki, odległości pomiędzy płytkami powiększają się, dzięki czemu bentonit mocno pęcznieje a dzięki innym procesom fizykochemicznym, związanym z jonami sodu uzyskuje ujemny ładunek elektrostatyczny. W wyniku czego ma możliwość wiązania siłami elektrostatycznymi dodatnio naładowanych białek co doprowadza do ich wytrącenia z wina.

Zapotrzebowanie na bentonit wynosi od 50-200g/hl a w skrajnych przypadkach nawet do 400g/hl. Aby dokładnie wyznaczyć ilość bentonitu jaką należy dodać do wina należy wykonać próbę. Do próby bierzemy 8 kolb zawierających po 100 ml wina.

Przygotowujemy 10-cio procentową zawiesinę bentonitu, którą dodajemy w następujących ilościach do kolejnych próbek wina: 0,25ml, 0,5ml, 0,75ml, 1 ml, 1,25ml, 1,5ml, 2,0ml i 3,0ml. Dodatek 1 ml zawiesiny bentonitu odpowiada 100g bentonitu na 100l wina. Oznacza to że jeśli najlepsze wyklarowanie nastąpiło przy dodaniu do próbki wina 2 ml zawiesiny bentonitu, to do 100l wina powinniśmy dodać 200g bentonitu.

Po zadozowaniu zawiesiny bentonitu do próbek, mieszamy próbki i odstawiamy na 0,5 godziny.
Następnie próbki filtrujemy przez bibułę i posiadając bentotest,   [do białych KLIKNIJ]      lub 
 [do czerwonych KLIKNIJ]  dodajemy do każdej po 0,5ml bentotestu. Jeśli do próbki dodaliśmy za mało bentonitu, pod wpływem bentotestu nastąpi jej zmętnienie. Oceny zmętnienia dokonujemy po 10 minutach od dodania bentotestu. Na podstawie wielkości zmętnienia możemy określić przybliżone dawkowanie bentonitu.

Posiadając bentotest i niewielką praktykę, możemy nie wykonywać testu z próbkami a dodać bentotest bezpośrednio do próbki wina. Stopień zmętnienia powie nam na podstawie dotychczasowej praktyki, jaką wielkość bentonitu należy użyć.

 

Jeśli nie mamy bentotestu, można wykonać próbę na końcową obecność białka podgrzewając wino do 80 stopni C i utrzymując go w tej temperaturze przez 10 minut a następnie schładzając.

Wybieramy tę próbkę, która nie wykazała zmętnienia, przy najmniejszej dozie bentonitu.