napisz do nas home
  1. Nowości
  2. Promocje
  3. Regulamin
  4. O Firmie
  5. Kontakt
*

PVPP do usuwania goryczy, cierpkości i utlenienia wina

data dodania: 23 Październik 2017 16:18

PVPP

PVPP is used in wine for absorbing phenolic compounds which leeds to astringency and browning of white wines. Its binding action on leucoanthocyanins, catechins, flavonols and phenolic acids takes place through hydrogen bonding, by which the phenol links to the ketoamide group in the five membered ring. PVPP is more adsorptive to phenols and can be used in conjunction with other stabilisers. It removes undesirable phenolics and does not decrease the aroma of the wine.

Dosage: 0.2 to 0.5 grams per litre.

_________________________________________________________________________

PVPP używa się do absorpcji związków fenolowych, które prowadzą do cierpkości i brązowienia wina białego. Jego wiążące działanie leukoantocyjanów, katechin, flawonoli i kwasów fenolowych

odbywa się poprzez wiązanie wodorowe przez które fenol łączy się z grupą ketoamidową w pięcioczłonowym pierścieniu. PVPP bardziej absorbuje fenole i może być użyty w połączeniu z innymi stabilizatorami. Usuwa niepożądane fenole i nie zmniejsza aromatu wina.

Dawkowanie 0.2 do 0.5 grama na litr.