napisz do nas home
  1. Nowości
  2. Promocje
  3. Regulamin
  4. O Firmie
  5. Kontakt
*

Porównanie charakterystyki lotnych profili czerwonych win: francuskich, włoskich, hiszpańskich i pol

Tytuł pracy: 

Comparative characterization of volatile profiles of French, Italian, Spanish, and Polish red wines using headspace solid-phase microextraction/gas chromatography-mass spectrometry

[Porównanie charakterystyki lotnych profili czerwonych win: francuskich, włoskich, hiszpańskich i polskich]

Autorzy badań: , &

Celem badania było poznanie, czy wina z Francji, Włoch, Hiszpanii i Polski różnią się składem lotnych związków i czy można odróżnić czerwone wina z Polski od win z innych krajów europejskich.
W winach przebadano trzydzieści pięć związków aromatycznych należących do kilku grup - 13 alkoholi, 9 kwasów, 3 aldehydy, 7 estry, 2 ketony i 1 lotny fenol. 
Analiza statystyczna wykazała znaczące różnice między francuskimi, włoskimi, hiszpańskimi i polskimi winami.
Analiza klastrów hierarchicznych (HCA) wykazała, że polskie wina miały cechy dobrze odróżniające je od win z innych krajów.

Streszczenie [tutaj]

Uwaga nieautoryzowana z autorami badań: jeśli do konkursu win lub do sprzedaży zostanie zgłoszone polskie wino a wykonane zostanie z winogron sprowadzonych z innych krajów europejskich, wówczas analiza tego wina może wykazać jego właściwe pochodzenie. [JL]