napisz do nas home
  1. Nowości
  2. Promocje
  3. Regulamin
  4. O Firmie
  5. Kontakt
*

zol krzemowy/klar-sol

data dodania: 24 Październik 2017 00:42

SILICA SOL

Its purpose is to prevent overfining with protein finings, and hasten deposition of the fining- it is thus an auxiliary rather than an independent fining. It is an aqueous colloidal suspension of silicon dioxide which carries a net negative charge. In the presence of positively charged particles, electrostatic bonding takes place which initiates flocculation and settling.

Silica sol is supplied as an opalescent suspension in which the concentration of silicon dioxide is normally about 30 per cent.

__________________________________________________________________________

KLAR-SOL  SUPER / ZOL KRZEMOWY

Jego zadaniem jest usunięcie nadmiaru klarowników białkowych (np.żelatyna) i przyśpieszenie osadzania się klarownika - a zatem jest w tym przypadku raczej pomocniczym niż niezależnym klarownikiem. 
Nie zawęża to jednak stosowania zolu krzemowego, gdyż używa się go jako substancji do usuwania drożdży(białek) z pofermentacyjnych nastawów.

Jest wodną, koloidalną zawiesiną ditlenku krzemu naładowaną dodatnio.  

W obecności dodatnio naładowanych cząstek, powstaje wiązanie elektrostatyczne z ujemnie naładowanymi cząsteczkami, które inicjuje flokulację i osadzanie.

Zol krzemowy jest dostarczany jako opalizująca zawiesina w której koncentracja dwutlenku krzemu wynosi normalnie w granicach 30 procent.

Stosuje się go do klarowania przy obecności karuku (Hausenpaste) czy żelatyny.

W przypadku żelatyny stosuje się trzyetapowe klarowanie: bentonit/żelatyna/zol krzemowy.