napisz do nas home
  1. Nowości
  2. Promocje
  3. Regulamin
  4. O Firmie
  5. Kontakt
*

HAUSENPASTE na gorycze tanin i do klarowania białek

data dodania: 23 Październik 2017 17:12

HAUSENPASTE

It is used to remove phenolics and bitter tannins. It is made from the swim bladder.

The swim-blader consists almost entirely of collagen, a protein containing high proportion of amino acid hydroxy-proline. The isoelectric point is 5.5, so it has positive charge which electostatically attracts negatively charged particles in wine. Sometimes other non-charged particles become enterteined in the complex and these too will sink to the bottom. Hausenpaste has the advantage that it can be used to fine white wines without unduly removing colour, as may occur when caseine or gelatine are used. The amount of lees is small, usualy less than 2 per cent.

It removes more leucoanthocyanins but less condensed tannins than do gelatin and caseine.

Hausenpaste is regarded by many winemakers as the best protein fining, resulting in a brilliantly clear and 'softer' wine. Fining rates are low 0.02 to 0.1 gram per litre, and the solubilised material should be added slowly to the wine with thorough mixing. It is frequently used in conjuction with bentonite , with the bentonite added first.

__________________________________________________________________________

Używa się jej do usunięcia fenoli i gorzkich tanin. Produkowana jest z pęcherzy pławnych.
Pęcherz pławny jest zbudowany praktycznie w całości z kolagenu - proteiny zawierającej dużo aminokwasu hydroksyproliny. Jej punkt izoelektryczny to 5.5 więc ma ładunek dodatni, który oddziaływaniem elektrostatycznym przyciąga ujemnie naładowane cząstki w winie.

Czasami inne nienaładowane cząsteczki zostają przyłączone i tworzą bardziej złożone twory, które również opadają na dno. Hausenpaste ma tą zaletę, że może zostać użyta do wyklarowania wina białego bez nadmiernego usunięcia koloru, jak może się to zdarzyć w przypadku kazeiny, lub żelatyny.

Ilość osadu jest mała, z reguły mniejsza niż 2 procent. Usuwa więcej leukoantocyjanów, ale mniej skondensowanych tanin niż żelatyna i kazeina. 

Hausenpaste jest uważana przez wielu winiarzy za najlepszy usuwacz białek, skutkujący krystalicznie czystym i 'miększym' winem.
Dawki używane do klarowania są niskie 0.02 do 0.1 grama na litr.
Rozpuszczany środek powinien być dodawany do wina powoli i dokładnie mieszany.
Często jest używana w połączeniu z bentonitem - bentonit dodawany jest jako pierwszy lub z zolem krzemowym Klar-Sol Super