napisz do nas home
  1. Nowości
  2. Promocje
  3. Regulamin
  4. O Firmie
  5. Kontakt
*

kwasowość - biureta półautomatyczna 125 - do badania kwasu

cena: 310,00 zł

VAT: 23%
symbol: bp1

Dostępność: dostępny
Data dodania: 15 Kwiecień 2008
Ocena produktu: *****[0,00]

Wybierz opcję produktu:

Ilość: szt

Prezentowana biureta jest urządzeniem półautomatycznym.
W plastykowym pojemniku na którym jest zamocowana biureta, powinien znajdować się roztwór miareczkujący: przy miareczkowaniu kwasu w winie lub moszczu jest to roztwór NaOH.
Po uciśnięciu ręką pojemnika, przez wężyk podłączony do biurety jest wypychany z pojemnika roztwór miareczkujący i wlewany do biurety. Po napełnieniu biurety roztworem, należy przycisnąć zawór znajdujący się u dołu biurety w celu usunięcia z częścią płynu także powietrza znajdującego się przy zaworze.
Ponowne przyciśnięcie pojemnika spowoduje uzupełnienie roztworem NaOH powstałego ubytku.
Roztwór należy nalewać powyżej punktu zerowego biurety. Biureta ma zainstalowane dodatkowe urządzenie zerujące. Z chwilą dodania roztworu ponad punkt zerowy i zwolnieniu nacisku, następuje automatyczne zerowanie poziomu płynu w biurecie z usunięciem nadmiaru płynu z biurety do zbiorniczka znajdującego się pod biuretą.
Od tego momentu biureta jest przygotowana do pracy.

Miareczkowanie - w naszym przykładzie - polega na stopniowym dodawaniu roztworu mianowanego NaOH do kwasu (sumy różnych kwasów) znajdującego sie w moszczu lub winie w celu jego zobojętnienia.
Punkt równoważnikowy (PR) jest to moment, w którym cały oznaczany kwas przereagował z roztworem mianowanym NaOH a zmierzona w tym momencie objętość zużytego NaOH umożliwia obliczenie zawartości oznaczanego kwasu.
Rozpoznanie punktu równoważnikowego (PR) odbywa si
ę na zasadzie obserwacji zmian wina lub moszczu. Zazwyczaj do roztworu miareczkowanego wprowadza się tzw. wskaźnik, który w momencie zakończenia reakcji zmienia barwę.
W punkcie równoważnikowym w moszczu lub winie nie powinno być już ani kwasu ani  NaOH.  Powinien to być punkt w którym dodaliśmy jedynie tyle NaOH aby całkowicie zobojętnił istniejący w winie kwas a roztwór uzyskał pH = 7. 

Moment zmiany barwy wskaźnika nazywany jest punktem końcowym miareczkowania (PK) i powinien być równy punktowi równoważnikowemu.

W praktyce jednak można obserwować między nimi pewną niezgodność.

żnica pomiędzy punktem równoważnikowym i punktem końcowym stanowi tzw. ąd miareczkowania, który można zminimalizować przez staranne dobranie wskaźnika do danego typu reakcji.

Identyfikację punktu równoważnikowego przeprowadza się metodą wizualną.
Oprócz metody wizualnej można zastosować do wyznaczenia PK także metodę instrumentalną, np. mierz
ąc zmiany potencjału elektrody (miareczkowanie potencjometryczne) lub przewodności roztworu (miareczkowanie konduktometryczne).  Wymagane jest tu zastosowanie dodatkowego oprzyrządowania, które  zdecydowanie podraża metodę badawczą.

Ważnymi zaletami metod miareczkowych są: duża szybkość oznaczeń i możliwość zastosowania do wielu typów reakcji.

Każdy sprzedawany zestaw zawiera szczegółową instrukcję postępowania prezentującą krok po kroku w jaki sposób przeprowadzić pomiar poprzez miareczkowanie.
Umożliwia to każdej osobie, bez względu na przygotowanie i posiadaną wiedzę do przeprowadzenie badania ilości kwasu czy wolnego SO2 w winie lub moszczu. 
Brak wprowadzonych parametrów.

alchemik

niedziela, 14 listopada 2010 19:15

Do oznaczania kwasowości ogólnej optymalna jest biuret, której część pomiarowa ma pojemność 25 ml, a zbiornik pod biuretą 1000 ml.

Imię
Treść

Produkty powiązane

*
cena: 14,00 zł

VAT: 23%
symbol: zestkwas
*
cena: 5,50 zł

VAT: 23%
symbol: NaOH 150
*
cena: 5,51 zł

VAT: 23%
symbol: rb7
*